Μακεδονική – Τιμοκατάλογος

Cover Design

Σχεδιασμός εξωφύλλου για τιμοκατάλογο της εταιρείας ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ.
Στη σχεδίαση του εξωφύλλου αυτού βασιστήκαμε σε μία γήινη παλέτα που αναδεικνύει και προωθεί τα Brand της εταιρείας.

We did

  • Σχεδίαση εξωφύλλου
  • Ολοκληρωμένη κάλυψη όλων των διαφημιστικών αναγκών της εταιρείας

Benefits

  • Χρωματική αντίθεση
  • Αποτελεσματικός τρόπος προώθησης της επιχείρησης
  • Απλή και σύγχρονη σχεδίαση