Η ομάδα μας

Η ομάδα μας αποτελείται από ιδιαίτερα έμπειρους ειδικού των γνωστικών πεδίων της Γραφιστικής, της Συσκευασίας, της Πληροφορικής και των Πολυμέσων.
Ως ομάδα λειτουργούμε παρέχοντας τις υπηρεσίες μας με υψηλή διαθεσιμότητα, και γι αυτό το λόγο είμαστε σε θέση να αναλάβουμε και να φέρουμε σε πέρας απαιτητικά έργα σε σύντομο και πάνω απ’ όλα προβλεπόμενο χρονικό διάστημα, προτείνοντας λύσεις σχεδιασμού και προβολής που πηγάζουν από έρευνα και εμπειρία.
Τα βασικά μέλη της ομάδας μας εμφανίζονται παρακάτω:

Maria D.

Graphics Designer

Graphic Designer

Olga D.

Graphics Designer

Graphic Designer

Vag M.

Web Developer

VagMarketEAN

Costas P.

Graphics Designer

Graphic Designer