Μακεδονική – Αφίσα σε Φορτηγό

Outdoor advertisment

Σχεδιασμός Αφίσας σε φορτηγό για τα προϊόντα Αγρόκηπος Χαλβατζή.
Ένα σημαντικό μέσο διαφήμισης αποτελεί η αφίσα προώθησης μηνύματος πάνω σε καρότσα φορτηγού. Το μέσο αυτό χρησιμοποιήσαμε για την προβολή των προϊόντων Αγρόκηπος Χαλβατζή. Σχεδιάσαμε την αφίσα αυτή με στόχο να δώσει με μια ματιά την εικόνα των προϊόντων και την αίσθηση των πλεονεκτημάτων τους.

We did

  • Σχεδιασμό Συσκευασίας
  • Branding
  • Σχεδιασμό αφίσας φορτηγών
  • Προϊοντική Επικοινωνία

Benefits

  • Ελληνικό προϊόν - Ετικέτα με παραδοσιακό χαρακτήρα
  • Διαφοροποιημένη έναντι του ανταγωνισμού συσκευασία