Σχεδιασμός εταιρικής κάρτας

Σχεδιασμός εταιρικής κάρτας για ναυτιλιακή εταιρεία.