Ελ – Αλλαντικά

Σχεδίαση ετικετών για αλλαντικά private label Ελ των Ελληνικά Market.
Η ομάδας της Packaging Design ανέλαβε εξ αρχής την μελέτη και τον σχεδιασμό των συσκευασιών ιδιωτικής ετικέτας των ΕΛΛΗΝΙΚΑ MARKET.