Σχεδιασμός Logo & Κάρτας Οδοντιάτρου

Σχεδιασμός Λογοτύπου και Κάρτας Οδοντιάτρου.